Doradztwo zawodowe
0 800 800 005

9018


E - learning

Jest to technika szkolenia media elektroniczne, takie jak Internet, elementy audio/wideo, oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Nauka z wykorzystaniem elearningu przewyższa inne metody nauczania ze względu na przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się pracownika. Ponadto e-learning umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów? Ostatnie lata pokazuje, że wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologii elearningu. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie online. Specyficzną cechą e-learningu jest powtarzalność szkoleń. Pracownik odbywający szkolenie elektroniczne może do niego wrócić i powtórzyć sesję, przypomnieć sobie potrzebne zagadnienia. Użycie technik video umożliwia uczenie się za pomocą materiału audiowizualnego, który można zatrzymać i przewinąć w celu ponownego obejrzenia. Nie ma tej możliwości w przypadku szkoleń z trenerami, gdy muszą wystarczyć notatki.


Copryrighted by: Michał Syska - kozlow.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone!

Webowiec